Jag har flera gånger fått frågan ”Vilken är cognacens Rolls-Royce?”. Det är en knepig fråga att svara på, om den ens har ett entydigt svar. Själv skulle jag