Att Grönstedts släpper en julcognac innan jul har snart blivit en lika fast tradition som julskyltningen. Dessa båda fenomen brukar dessutom starta ungefär samtidigt. I år kommer lanseringen