Att det inte är matematik som råder över sakers tillstånd i cognacsvärlden blev jag varse när jag fick ta del av ett experiment som utförts på Maison Dudognon.