Meukow Cognac är ett ärevördigt hus som ofrivilligt blivit indraget i många världspolitiska konflikter genom åren. Intrigen och turerna är mycket rafflande. På Meukows hemsida står bara utvalda