”Det är förbjudet att märka en cognacsflaska med årtal.” Så lyder en vanlig missuppfattning. Det finns inget sådant förbud. Men ändå är det ytterst ovanligt med vintage-cognac. Hur