”Om en man vill imponera på en kvinna, gör han det med champagne. Om han vill imponera på en annan man, gör han det med cognac.” Trots detta