ABK6 VSOP Super Premium För att charma en ny public så har Abécassis inte bara givit sina flaskor en modern form, utan även skrivit sitt namn som en