Systembolaget promotar cognac

Systembolagets kampanj om cognacAtt handla på Systembolaget är oftast* en trevlig upplevelse. Kunnig och trevlig personal guidar mig runt bland utbudet och ger bra tips. Vid mitt senaste besök blev jag extra glad; jag möttes av Systembolagets nu pågående kampanj.

Runt om i de flesta av Systembolagets butiker finns just nu stora anslag med budskapet: Vill du lära dig mer om cognac? Skyltarna uppmanar också kunderna att ta den informationsfolder som man låtit ta fram i samband med kampanjen.

Systembolagets nya informationsfolder om cognac
Systembolagets nya informationsfolder om cognac

Den informationsfolder som ingår i kampanjen ger en bra och kort sammanfattning om det mest grundläggande med cognac; druvor, lagring åldersklasser, odlingsdistrikten och hur man provsmakar.

Texten i broschyren är faktamässigt korrekt om man utgår från majoriteten av cognacssorterna. Däremot kan man inte betrakta texten som allmängiltig för all cognac. Ett exempel på detta är påståendet att cognac späds innan buteljering, något som förvisso är det allra vanligaste, men det gäller långt ifrån all cognac.

Kampanjen körs mellan 1 oktober och 2 november och syftet är inte att få kunderna att köpa mer cognac (Systembolaget är nästan överdrivet tydlig med att man inte vill öka alkoholkonsumtionen) utan syftet är att man vill öka kännedomen om cognac.

*) Jag skrev oftast i den inledande meningen. Jag kan nämna ett lustigt tillfälle då Systembolagets personal behandlade mig markant annorlunda än annars. Innan mitt besök hade jag varit på soptippen och slängt trädgårdsavfall. Min klädsel var mycket passande för mitt soptippsärende, men tydligen inte för det efterföljande Systembolagsärendet. Den annars så serviceinriktade personalen gav mig istället avvisande blickar och var långt ifrån hjälpsamma när jag ställde frågor.

error: All editorial and photography on CognacSociety is copyright protected. © Rancio Development AB, Sweden www.rancio.com