För drygt ett år sedan skapade Martell tio gigantiska blå koffertar som de kort och gott gav namnet The Martell Trunk. Nu har en av dem nått Sverige