Nyårsafton sista mars – stäng av destillatorn!

Idag den 31 mars, är det den sista dagen på året och ikväll är det den sista kvällen du får köra din alkoholgenererande destillator. Detta gäller i alla fall om man är cognacsproducent.

Cognac är en ren naturprodukt vars råmaterial odlas och skördas av bönder. Som med allt ekologiskt, måste det följa årstiderna och årscykeln. Den myndighet som skyddar och kontrollerar all cognacsproduktion BNIC (Bureau National Interprofessionnel du Cognac) har satt upp ett stort antal hårda regler om hur produktionen får göras. Några av dessa regler rör hur cognacen får åldras i fat och vad man skall börja räkna ifrån.

Man skulle kunna tro att en tvåårig cognac är en cognac som destillerades och tappades på fat för precis två år sedan – men verkligheten är mer avancerad än så. Cognacen är alltid äldre än vad som anges på tunnan, en tvåårig är oftast 2,5 år gammal. Man får nämligen bara börja räkna från 1 april.

Alla fat är märkta med hur gammalt dess innehåll är. De fat som fyllts med druvdestillat från förra årets skörd under hösten, vintern och fram till idag har märkts med ”Compte 00”. Imorgon märks alla fat om. T ex alla femåriga tunnor (Compte 5) blir nu sexåriga (Compte 6). Alla Compte 00 blir nu Compte 0, dvs nollåriga. Dessa nollåriga måste nu vänta i minst två år till i sin tunna till de får ingå i en blandning som får säljas.

Om man bränner i sin apparat efter midnatt får det inte ingå i Compte 0. Detta medför att alla destillationsapparater nu kommer att få vila fram till nästa skörd i höst.

Gott nytt år!

error: All editorial and photography on CognacSociety is copyright protected. © Rancio Development AB, Sweden www.rancio.com