Konjak eller cognac? En klassfråga och generationsfråga

Namnet på den ädlaste av drycker stavas i Sverige på två olika sätt: konjak och cognac.

Men vilken är rätt? Utan tvivel är drycken uppkallad efter platsen där den framställs – Cognac. Ibland försvenskar man städers verkliga namn (t ex Roma till Rom, Praha till Prag, Bruxelles till Bryssel) men det verkar inte finnas någon svensk som gör det med staden Cognac.

Det finns även många andra drycker som är uppkallade efter platsen där de framställs: madeira, armagnac, sauternes och champagne. Inte på någon av dessa har vi försvenskat stavningen (medan man behöver bara ta klivet till vårt grannland Norge för att se stavningen sjampanje). Alltså; både stavningen konjak och cognac är rätt. Däremot säger stavningen en del om avsändaren.

Societeten dricker aldrig konjak – de dricker cognac

Språkvetarna Lars Melin och Martin Melin är författare till en bok med titeln Fiint språk – språket som förhöjer, förför och förargar. Boken handlar om hur överklassen använder språket för att markera. Enligt författarna är stavningen cognac självklart att föredra framför konjak om man är (eller vill utge sig för att vara) överklass. Om detta är ett argument för den ena eller andra stavningen låter jag vara osagt.

Ser man på tidpunkten då olika texter är skrivna, finner man en annan skiljelinje. I äldre svensk facklitteratur är stavningen konjak vanligast, medan man i nutida svensk facklitteratur uteslutande använder sig av stavningen cognac. Ett naturligt antagande vore därför att stavningen konjak tenderar att förespråkas av äldre personer.

En annan intressant observation jag gjort är stavningarnas koppling till geografin. Det här kan man få reda på med hjälp av Google Insight Search, ett utmärkt verktyg som nyligen lanserades och som visar på hur språket verkligen används. Google Insight Search ger tillgång till statistik och diagram på vilka ord som söks, när och var. Googles användare är idag mycket representativt när det gäller både geografisk och demografisk spridning, med undantag för de allra äldsta.

Om man begränsar sig till enbart sökningar gjorda i Sverige, ser man på resultatet att stavningen cognac är dubbelt så vanlig som konjak. Något som är ännu mer spännande är att det skiljer mellan städer och landsbygd. Ju minde ort desto vanligare med andelen sökningar på konjak, ju större stad desto vanligare med andelen sökningar på cognac.

Stavningen konjak inte har samma stöd i svenskan
[klicka för att förstora]

Wikipedia har en policy för namngivning av uppslagsord. Svenska Wikipedia har länge stavat det konjak, men har precis övergått till stavningen cognac. De har observerat att stavningen konjak inte längre har samma stöd i svenskan.

Både Systembolaget och Nationalencyklopedin använder stavningen cognac. Så gör även våra två svenska cognacshus Grönstedts och Kelt. Med tanke på alla dessa omständigheter torde det vara helt klart att stavningen cognac borde vara den mest självklara i Sverige.

Men några som verkar gå mot strömmen är Språkrådet (tidigare Språknämnden). De förespråkar stavningen konjak. Visserligen skriver de att ”i strikt fackspråkliga sammanhang kan cognac användas för den varumärkesskyddade drycken från Cognac”. Ett mycket underligt och okunnigt uttalande kan tyckas, eftersom det inte finns någon annan cognac än just denna. I annat fall är det brandy man talar om.

Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige, och har till uppgift att följa språkets utveckling. De lägger inte ner lika mycket arbete på just det senare, kan man kanske tycka. Men eftersom språkvetare brukar vara överens om att regler och riktlinjer skall sättas efter hur språket ser ut i realiteten, kommer säkert även Språkrådet att ändra sin rekommendation till cognac.

Ni som läser min spalt vet att jag själv använder den ursprungliga och internationella stavningen cognac. Det som skulle kunna få mig att ändra åsikt vore om man konsekvent försvenskade namnen på alla andra drycker uppkallade efter sin tillkomstplats. Det skulle betyda att vi fortsättningvis tog oss ett glas madäjra, armanjak, såtern och sjampanj. Det kommer aldrig hända eftersom alla inser hur löjeväckande det skulle vara.

error: All editorial and photography on CognacSociety is copyright protected. © Rancio Development AB, Sweden www.rancio.com