För många år sedan arbetade jag som reporter på dagstidningen Östgöta Correspondenten. Redaktionschefen tyckte vi skulle skriva koncist och sa ofta ”men det är inte svårt att skriva