Ingen finanskris i barskåpet

Den totala försäljningen av cognac sjönk under 2008 med 6,2 % till 14,82 miljoner flaskor. Försäljningen av kvalitetscognac äldre än VSOP (som utgör knappt 14 % av hela produktionen) var oförändrad. Omsättningen i hela cognacsindustrin steg till 1 610 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med 0,3 %.

Hennessy sålde totalt 57,6 miljoner flaskor, vilket var 5 % färre än föregående år. LVMH som äger Hennessy redovisade en vinst på 2026 miljoner euro, vilket är oförändrat mot 2007.

Rémy Cointreau som äger Rémy Martin visade i sin Q3-rapport att deras cognacsförsäljning uppgick till 271,4 miljoner euro för de senaste 9 månaderna. Detta är en ökning med 4,2 % mot samma period föregående år. Hela koncernen förväntas få en minskad vinst med 15 % räknat på hela verksamhetsåret.

Pernod-Ricard som äger Martell har avyttrat sina cognacsmärken Renault Bisquit och Grönstedts. Halvårsrapporten visar att Martell har ökat sin organiska omsättning med 21 % och att hela koncernen redovisar en vinst på 615 millioner euro, en ökning med 5 %. Pernod-Ricard-koncernens totala omsättning under första halvåret var 4 212 millioner euro, en ökning med 13 %.

error: All editorial and photography on CognacSociety is copyright protected. © Rancio Development AB, Sweden www.rancio.com